• PARTY TIME!
    Pick out the perfect party theme.
    786-942-3171
    Miami, Florida
Silver Metallic Curtain 1ct

Metallic Curtains

Silver Metallic Curtain 1ct

Silver metallic curtain

Measure 1m x 2m -3.28ft x 6.56mt

Silver 

Price: $3.50
Quantity: